header 7

 

 

De Ravensterinse Schildersdagen
kijkt terug op 17 mooie jaren waarin heel veel
mooi werk werd gemaakt.

Nog steeds is Ravenstein de moeite waard
om op doek vast te leggen.

Daarom neemt KuCoRa (Kunstenaars Collectie Ravenstein) het stokje over en zal met een
nieuwe opzet en nieuwe mogelijkheden komen
om te schilderen in Ravenstein.

 

De “Ravensteinse Schildersdagen” was sinds zomer 2000 een activiteit voor amateur-kunstschilderswaarvoor jaarlijks in de maand  juni vele deelnemers uit de brede regio graag naar Ravenstein kwamen.

Helaas is de animo voor de Ravensteinse Schildersdagen de laatste jaren sterk afgenomen. Dat kan zijn oorzaak vinden in het feit dat er steeds meer locale schilderclubs zijn of dat her en der ook initiatieven werden en worden genomen voor schildersdagen en workshops. Het bestuur van de Ravensteinse Schildersdagen heeft helaas moeten besluiten dat het dit jaar de laatste editie zal zijn.

Deden er voorheen zo'n 40 tot 50 deelnemers mee, in 2015 liep dat aantal terug naar 34 en nu, in 2016, stond de teller op de sluitingsdatum op 22. Wat betreft inzet van bestuur en vrijwilligers, m.n. het aantal uren dat door het gehele team (10) wordt geïnvesteerd, is het niet langer zinvol met de Ravensteinse Schildersdagen door te gaan. Ook financieel wordt het moeilijk haalbaar met een verder teruglopend aantal weinig deelnemers.

Om deze zeventien mooie jaren toch positief af te sluiten bood het bestuur de deelnemers 2016 op de laatste schilderdag, vrijdag 17 juni, een gezamenlijke lunch aan in de Garnizoenskerk. Met daarbij een verrassend optreden van de Vrolijke Vrollie uit Ravenstein. Op deze manier werd in een gezellige sfeer afscheid genomen van de schildersdagen en van elkaar en werd het evenement de Ravensteinse Schildersdagen op een passende wijze afgesloten.

Op 15, 16 en 17 juni j.l. werd er in en om Ravenstein dus nog wel volop geschilderd, maar het was in de huidige opzet de laatste keer. Echter er zijn op schildergebied nieuwe initiatieven in de maak. Het Kunstenaars Collectief Ravenstein (KuCora) heefy het plan opgevat om in Ravenstein het stokje van de “Schildersdagen” over te nemen en daar op een andere manier invulling aan te geven waarbij de amateur-kunstschilders opnieuw welkom worden geheten in Ravenstein.